Giỏ hàng

Nguyễn Tấn Thi

Mình có mua 1 chậu lan Dendro về trồng một thời gian ngắn là ra bông rất đẹp với lâu tàn nữa. Được anh chủ hướng dẫn cách chăm lan rất nhiệt tình.

Mình có mua 1 chậu lan Dendro về trồng một thời gian ngắn là ra bông rất đẹp với lâu tàn nữa. Được anh chủ hướng dẫn cách chăm lan rất nhiệt tình.

Danh mục tin tức

Từ khóa